De groene koer

Rome werd niet op één dag gebouwd…
De Groene Koeren ook niet!

Het is al even geleden dat de eerste ideeën voor het vergroenen van De Vlieger opborrelden. Enkele ouders en leerkrachten vonden dat het best wat groener kon en maakten daar het Vlieger-team warm voor.

En de leerlingen? Die moesten niet overtuigd worden. Het kleinste kind weet hoe fijn het is om met takken te spelen, in bomen te klimmen en heksensoep te maken met modder!

Alle klassen verzamelden hun ideeën voor meer natuurlijke koeren in tekeningen, vrije teksten en knutselwerkjes. Met die ideeën ging An C. aan de slag. Ze ontwierp een Groene-koerenplan en samen met andere ouders maakten ze een 30-stappenplan op om het plan te realiseren. De eerste realisaties waren al gauw een feit: de wilgenhut, enkele bomen, het kippenhok, … de grote koer zag er al heel wat spannender uit!

groene koer (2)

 

In 2009 ging een nieuwe MOS-ploeg aan de start. Ook zij bleven niet bij de pakken zitten en voerden tijdens het schooljaar 2009-2010 voorzichtig enkele punten uit het 30-stappenplan uit. Dit deed hen zin krijgen om er in te vliegen.

 

Tijdens het schooljaar 2010-2011 kwam de Groene Koerenwerking echt goed op dreef. Dat jaar ging het eerste MOS-atelier door. Het atelier volledig gewijd aan de MOS-thema’s: water, verkeer, natuur en … GROENE KOEREN. De leerlingen plantten bomen en struiken, zaaiden, legden twee kruidentuinen en een bloempottentuin aan, … Het was een heel fijn atelier en de sfeer was gezet. Voortaan zou er elk jaar een MOS-atelier doorgaan en de aanleg en het beheer van de Groene Koeren zou er een een belangrijk onderdeel van uitmaken. De Groene koeren zijn er VOOR, maar ook DOOR de Vlieger-kinderen!

 

In 2011-2012 bouwden enkele ouders de eerste boomhut op de ballenkoer en in 2012-2013 volgde de tweede.

 

Tegen het schooljaar 2014-2015 waren de meeste punten uit het 30-stappenplan en heel veel meer uitgevoerd. Alle koeren waren al heel wat groener en avontuurlijker geworden. Maar op de Grote Koer lag er nog steeds heeeeeel veeeeeel verharding. Het was hoog tijd om met die saaie stenen komaf te maken!

 

Alle klassen verwerkten hun  droombeeld van de grote koer in tekeningen, collages, maquettes, vrije teksten, … De landschapsarchitecten Julie D. en Evelyne F. goten die ideeën in een ontwerp. Het uitbreken van de stenen kon eindelijk beginnen.

 

Tijdens de zomer van 2015 werd er heel hard gewerkt door leerlingen, leerkrachten en ouders. En, wat niemand voor mogelijk had gehouden, bleek toch haalbaar op 28 augustus 2015 om 16.00 was de nieuwe Grote Koer speelklaar. Wat een verrassing voor de leerlingen op 1 september!

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

 

Om dit wonderlijk project te financieren, konden we beroep doen op een subsidie van de Stad Gent. Daarnaast organiseerden we tijdens de Vliegerin op vrijdag 4 september een Veiling der Vliegervaardigheden om het restbedrag op te halen. Tijdens de veiling boden ouders en leerkrachten hun diensten aan waar iedereen samen met vrienden/familie of alleen op kon bieden.

 

Tijdens het schooljaar 2015-2016 gingen de struikjes op de speelheuvel de grond in, corrigeerden we waar nodig en begonnen we aan een beheerplan  voor de Groene Koeren. We leidden ook met veel plezier verschillende scholen rond. Hoe meer kinderen kunnen genieten van natuurlijke en avontuurlijke speelkoeren, hoe beter!

Advertenties
%d bloggers liken dit: